In ontwikkeling: (her)ontwikkeling Damlaan

Jongstleden september is omwonenden en belanghebbenden gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor de (her)ontwikkeling van de locatie aan de Damlaan te Leidschendam. Inclusief de plek van het voormalig postkantoor en de nummercentrale. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn onderstaande panelen met betrekking tot de thema’s architectuur, woonprogramma, parkeren, situatietekening, bezonning, vragen & planning gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst zelf en daarna kon, tot en met 3 oktober jl., (online) gereageerd worden op de plannen. De door belanghebbenden aangedragen ideeën, wensen en voorkeuren maken dat we gezamenlijk tot het best mogelijke woningbouwplan komen. Verzamelde suggesties en opmerkingen worden waar mogelijk meegenomen in het verdere Participatietraject. Tijdens een 2e inloopavond, die nu voor begin volgend jaar gepland staat, zal besproken worden wat er met de inbreng is gedaan. 

Het verslag van de inloopavond op 22 september jl. kunt u hier lezen. Ook de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden zijn hierin meegenomen. We danken alle deelnemers voor de inbreng en de overwegend positieve reacties op de eerste plannen.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte van deze ontwikkeling en ontvangt u een uitnodiging als de datum voor de 2e inloopavond gepland is.

Aanmelden voor de nieuwsbrief