In ontwikkeling:

(her)ontwikkeling Damlaan

Op de plek van het voormalig postkantoor en de nummercentrale heeft SDJ Vastgoedontwikkeling in opdracht van Damlaan Ontwikkeling BV een plan gemaakt voor totaal 55 woningen, gelegen aan de Damlaan 38-42. Tijdens inloopbijeenkomsten is de eerste planuitwerking en later de aangepaste planuitwerking voor deze locatie met de bewoners en omwonenden gedeeld aan de hand van informatiepanelen. Er is tijdens de inloopavonden gelegenheid geboden tot het stellen en beantwoorden van vragen. Belangstellenden konden in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de gemeente, ontwikkelaar en architect. Op deze website kunt u van de informatiebijeenkomsten de gepresenteerde panelen zien en de verslagen lezen.

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief.

Eerste inloopbijeenkomst

De ontwikkelplannen

Op 22 september 2022 heeft de eerste informatie / inloopbijeenkomst plaatsgevonden en zijn omwonenden en belanghebbenden gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor de (her)ontwikkeling van de locatie aan de Damlaan te Leidschendam. Inclusief de plek van het voormalig postkantoor en de nummercentrale. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn onderstaande panelen met betrekking tot de thema’s architectuur, woonprogramma, parkeren, situatietekening, bezonning, vragen & planning gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst zelf en daarna kon, tot en met 3 oktober 2022, (online) gereageerd worden op de plannen. De door belanghebbenden aangedragen ideeën, wensen en voorkeuren maken dat we gezamenlijk tot het best mogelijke woningbouwplan komen. Verzamelde suggesties en opmerkingen worden waar mogelijk meegenomen in het verdere traject. 

Tweede inloopbijeenkomst

Terugkoppeling inbreng

De ontvangen ideeën, vragen of aandachtspunten zijn onderzocht en afgewogen. Verzamelde suggesties en opmerkingen zijn waar mogelijk meegenomen in het plan. Tijdens de 2e inloopavond op 20 april jl. is besproken wat er met de inbreng is gedaan. Op de getoonde panelen zijn de aanpassingen geduid. Een verslag van deze bijeenkomst kunt u eveneens onderstaand lezen.

We danken alle deelnemers voor de inbreng en de overwegend positieve reacties op de gepresenteerde plannen.

Indicatieve:

Planning

1
September 2022

Website online met aanmeldformulier voor de nieuwsbrief

September 2022
2
22 september 2022

1e informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden herontwikkeling Damlaan. 

22 september 2022
3
20 april 2023

2e informatiebijeenkomst (her)ontwikkeling Damlaan. 

20 april 2023
4
Juni 2023

Afronding participatietraject

Juni 2023
5
September 2023

Start RO-procedure (12 maanden)

September 2023
6
September 2024

Vergunning onherroepelijk

September 2024
7
Januari 2025

Start bouw

Januari 2025

Als u zich onderstaand aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan blijft u automatisch, vrijblijvend op de hoogte van deze ontwikkeling.